ثبت نام اعضاي محترم سازمان نظام پزشکي تا تاريخ 1395/12/25 تمديد گرديد
اطلاعيه مهم:
در صورت بروز مشکلات فني در فرايند ثبت نام در صورت ابهام در شرايط قرارداد و سوالات بيمه اي با دفتر بيمه درمان تكميلي سازمان تماس حاصل نماييد.(صرفا پاسخگوي اعضاي سازمان نظام پزشکي)
انتخاب شناسه ثبت نام اطلاعات بیمه شدگان
شناسه:  
powered by Radisan.com